mennesker ,likeverd og mangel på det..

Man lever i 2014 og me burde egentlig lert og godta kvarandre, men slik er det ikkje .. langt i frå .. Faktisk trur eg at det går mindre på utsene no en det gjorde før, i allefall føler eg det slik.

Mange som blir mobba eller utestengde i dag blir det ikkje lenger berre pga. utsene men kva personar dei er inni seg .. og med mobbing meiner eg ikkje berre på skulen slik «barneskule mobbing»(som nok

er den verste form for mobbing).

Eg meiner også ute i samfunnet .. Mange vil nok være uenig og sia dei ikkje røyner noko sjølv .. føler dei kanskje at Noreg er eit fint land, eit trygt land og at folk i Noreg har det fritt og godt.

Eg høyrer ofte folk seie » me har det godt i dette landet..», «me er heldige som bur i Noreg». Då tenker eg at dei sjølve er heldige som  ikkje har røynt det vonde som faktisk foregår i dette landet.

F.eks er Noreg på verdstoppa innen korrupt lik linje med f.eks  Afganistan og Somalia. Det går ut over uskyldige som ikkje er «perfekte» og i eit slikt tillfelle det er dei høgast utdanna og dei med magt som får det

slik dei vil og ikkje dei som fortel sanninga. Og det er det eg meiner med mangel på menneskeverd. For om ein er sikker i sin sak då ein går til rettsak om noko, kvifor må du då «betale» dommerar for og få igjennom ein dom?

På barneskulen er det på eit anna nivå, ein lokker med  leker eller godis for og få nokon til og vare med på mobbing.

I dag skal man helst var innen den «perfekte» rammen. Man skal ha høg utdanning, med god jobb og høg lønn. Man skal være Gift/samboer (mann og kone), ha born som skal gå i barnehage..

i 2014 kan folk  bli melde til barnevernet om det ikkje «perfekt» ..

Ein gång ute på byn  kom ein mann bort til oss  og snakka litt med oss .. eigentleg verka han ikkje så hyggeleg, men me svara han så høfleg me kunne, men då han høyrde at ingen av oss hadde jobb på det tidspunktet ( nokon av oss var heime med små born, nokon hadde var akkurat ferdig skule osv.)

gjekk  med det same , «eg skal ut og lufte meg » skulda han på så gjekk han i frådrinken han hadde drukke to munner av og kom ikkje igjen.. Det var i grunnen heilt greit, men ei sak av prinsipp.

Mange har ei innstilling at dei ikkje vil vare vener/kjæreste  med dei som ikkje har utdanning/ jobb eller som «naver»  for dei er «late» og «utan ambisjonar..» seier dei, men det er ikkje slik det fungerer..

Mange treng hjelp til og komme seg ut i arbeidslivet, Grunner kan vare : Fysisk eller psykisk sjukdom, mobbing, eller at du av ein eller anna grunn har «faldt utanfor..»

Nokon meiner at foreldre utan utdanninger eller åleineforeldre ikkje er gode foreldre. Nokon har til og med sagt at » Det burde ulovleg og vore åleine med born»

Nokon  vil til dømes ikkje ha for mykje med og gjere med folk med andre religeonar, eller som er eller har vore allkoholikarar » dei kan vare farlige » seier nokon.

Så mi meining er at folk som meiner slikt er utan verkeleg  livserefaring..

Man skal ikkje velge vener etter fyrste inntrykkje, men lære seg å kjenne og sjå kven man trivs i lag med og kven som får oss til og le.. Elin F. Håpar dette kan få nokon til og tenke seg om.. 😉

 

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *