Eg er ein evig optimist!

Det betyr ikkje at eg alltid tenker -Ja, Så klart og tar på meg umoglege oppgåver med det same utan å stille spørsmål, men eg stiller spørmål med ein plan om å løysa oppgåva og ikkje grev meg ner i dei kritiske spørsmåla som ofte tammer posetiv tankekraft.

 

Eg tenker aldri – Dette er umogeleg, korleis skal eg/me få det til. Eg tenker – Dette kjem til å varta vanskeleg, korleis KAN me få det til, Kva er det aller fyrste (muse)steget eg må ta for å nå det målet eg har sett meg. Når det er teke, tek eg det der i frå ..

 

 

 

Annonser

Ny blogg, nye muligheter

Hei.

Javel så ska eg skriva mitt fyrste innlegg i min fyrste blogg.

Her kommer eg til og skiva litt og litt om kva eg meiner om ting rundtomkring. 

Og eg håper at mange leser det eg skriver og ikkje minst håper eg at nokon liker det eg skriver òg.

også håper eg på at nokon komenterer det eg skriv av og til slik at eg ser

at nokon leser, forstår og har ei meining om det eg skriv. ;P

Javel ..så snakkast me kanskje seinare 😉

Annonser