Haustkos, mørketid og Allehelgen

#Halloween #allehelgen

Halloween for oss er av og til full pynting, mat og fest med masse vener, andre gånger blir det ei stille og roleg feiring utan stora pyntinga og Halloweenfestane me bruker og ha. I år er det roleg makert med litt halloweenkos i gjennom oktober litt feiring med vener, aftå.

«Halloween treng ikkje vara                                                                                              meir skremmande en du lager sjølv.«

Ein årsak kan vere at det ennå ikkje er lika stort ennå som f.eks påske eller jul. Samtid varer feiringa lenger og lenger, h,eldigvis. Når var lita var det den eine dagen og det var mest fokus på masker og «knask og knep».
Så blei det litt Halloweenfester med vener og familie Lørdag nærast Halloween.
Eg meiner Halloveen er viktig, det bryter med den mørke hausten. Ein må ha noko å sjå fram til eller bruka tid på som f.eks laga ting
eller mat for årstida og pynta med lys o.l. dersom ein synest hausten er trist som mange gjer.
Eg for min del gler meg over hausten, over fargane i naturen, varme drikkar og ikkje minst Allehelgen.

Nå er det Halloween meir eller mindre heile oktober. Eg er glad for det, fordi det blei alt for travelt når det berre var den eine dagen og folk ikkje visste f.eks kvifor ein halloweenfest dei skulle på eller kven dei skulle be på fest når nokon ville ha det så skremmande så mogleg og andre ikkje likar dette.
Nå kan du gå på fleire festar og stelle til fleire festar. Ein kan nytte heile månaden til å gjera kjekke ting som høyrer høgtida til, som å bake, pynte, laga mat og gå på fest ein dag, ha filmkos ein annan dag.

Ein kan gjer som ein vil, det er viktig. Det treng ikkje vara noko fokus på skremming og masker om ein ikkje vil. Ein kan invitera vener over på hyggeleg lag i Halloween stil om ein vil, tenne lys og sjå film eller baka.
Borna har meir variert utkledning også nå om dagen en før, dei kler seg som bamsar og dyr eller andre ting.
Halloween treng ikkje vara meir skremmande en du lager sjølv.

Det viktigaste er å kosa oss med folk me er glade i rundt oss.

Annonser

Å lære å leva for seg sjølv

Eg trur ikkje alle har like vondt av å leve for seg seg sjølv.

Ein kan koma oppi andre perioder eller augeblikk der ein må vara åleine igjen, då er det å kunne underholda seg sjølv ein fin ting.

 

Til deg som  elles er vandt med å ha folk rundt deg ..  kroppen vår har godt av å kjeda seg, det er sundt. Tenk på alt det som er posetivt.

Du for kjenna på kjennsler du ikkje har kjent før, du får læra deg sjølv å kjenne, du er kun fysisk åleine,  du får gå å gleda deg til å treffa dine, du kan gjer ting du elles ikkje har tid til f.eks, meditasjon, væra kreativ, chatting, dataspel etc, du kan få balansera ditt indre deg, samla tankane, skriva dikt, sangar, dagbok  osv.

Å vara åleine kan vera fint, i verfall når det er for ein liten periode.

 

 

Å vera heilt åleina, alltid.

Ein del folk sitter åleine heile året. Å få koma seg ut den lokale puben eller middagar med vener er for mange ingen sjølvfølgje.

Det er liksom det dei er, åleine. Alltid.

Det er mange grunnar til at folk blir einsame og det kan skje av hendingar i livets løp. Å finna vener vaksen alder det ikkje lett for alle.

Å vara einsam må mange vaksne slita med og ein kan bli deprimert av slikt.

 

Eg trur at mange av dykk som er vande med å ha lag, vera med venner, sosialiserast fast i helger eller litlelaurdag osv. har godt av å kjenna litt på korleis mange dessverre har det i sin kvardag.

For dykk som er vande med å treffa folk på puben og eller treffa nokon å snakka med over ein kaffi, kan treffa sine faste sosialiseringskompisar når dette er over. For dei andre er det dessverre likt resten av året, som under Koronatida.

Mange kan ringa, chatta og skypa med familie og vener, andre har ingen å ringa til heila året.

Så dei som ikkje har fått treffast på den lokal puben om dagen er ikkje dei eg synest mest synd på i desse dager, sjølv om eg forstår godt at dei taklar det å væra einsam verre en dei som er vande med det.

Mange kan gleda seg til å treffa sine når dette er over, nokon har ingen å treffa då heller. .

 

 

 

 

Annonser

Eg er ein evig optimist!

Det betyr ikkje at eg alltid tenker -Ja, Så klart og tar på meg umoglege oppgåver med det same utan å stille spørsmål, men eg stiller spørmål med ein plan om å løysa oppgåva og ikkje grev meg ner i dei kritiske spørsmåla som ofte tammer posetiv tankekraft.

 

Eg tenker aldri – Dette er umogeleg, korleis skal eg/me få det til. Eg tenker – Dette kjem til å varta vanskeleg, korleis KAN me få det til, Kva er det aller fyrste (muse)steget eg må ta for å nå det målet eg har sett meg. Når det er teke, tek eg det der i frå ..

 

 

 

Ny blogg, nye muligheter

Hei.

Javel så ska eg skriva mitt fyrste innlegg i min fyrste blogg.

Her kommer eg til og skiva litt og litt om kva eg meiner om ting rundtomkring. 

Og eg håper at mange leser det eg skriver og ikkje minst håper eg at nokon liker det eg skriver òg.

også håper eg på at nokon komenterer det eg skriv av og til slik at eg ser

at nokon leser, forstår og har ei meining om det eg skriv. ;P

Javel ..så snakkast me kanskje seinare 😉